hartvikovice.cz Obec Hartvíkovice

UPhartvikovice.cz
Title: Obec Hartvíkovice
Description: Hartvíkovice jsou obcí le?ící jihovychodně od okresního města T?ebí? a jihozápadně od města Námě?? nad Oslavou. Kraje Vyso?ina. Nadmo?ská vy?ka obce je 440 metr? nad mo?em. Obec pat?í do správního obvodu obce s roz?í?enou p?sobností Námě?? nad Oslavo
Keywords: Kostel sv.Jiljí, Vodní nádr? Dale?ice, Autokemp Wilsonka, Wilsonova skála, Letecká základna
hartvikovice.cz is ranked 0 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. hartvikovice.cz has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

hartvikovice.cz Information

hartvikovice.cz Information,hartvikovice.cz IP Address,hartvikovice.cz DNS Server

Website / Domain: hartvikovice.cz
Website IP Address: 217.11.227.76
Domain DNS Server: ns2.antee.cz,ns1.antee.cz

hartvikovice.cz Rank

Alexa Rank: 0
Html Domain Rank: 0/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

hartvikovice.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

hartvikovice.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Server Apache
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Sat, 17 Feb 2018 13:18:43 GMT

hartvikovice.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Kostel sv.Jiljí 1 0.41%
Vodní nádr? Dale?ice 0 0.00%
Autokemp Wilsonka 2 0.94%
Wilsonova skála 0 0.00%
Letecká základna 0 0.00%

hartvikovice.cz Traffic Sources Chart

hartvikovice.cz Alexa Rank History Chart

aleax

hartvikovice.cz Html To Plain Text

Obec Hartvíkovice Horní menu úvod Aktuality O obci Historie obce Kostel sv.Jiljí Svazek obcí Symboly obce Fotogalerie Historické Archiv Sou?asné Virtuální prohlídka Firmy a slu?by Kontakt Vítá Vás Obec Hartvíkovice Akce v okolí Turistika v okolí Vítejte na oficiálních stránkách obce Hartvíkovice Hartvíkovice jsou obcí le?ící jihovychodně od okresního města T?ebí? a jihozápadně od města Námě?? nad Oslavou Kraje Vyso?ina. Nadmo?ská vy?ka obce je 440 metr? nad mo?em. Obec pat?í do správního obvodu obce s roz?í?enou p?sobností Námě?? nad Oslavou. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1104. údolím pod Hartvíkovicemi protéká ?eka Jihlava, na které je vybudováno 22 km dlouhé jezero Dale?ické p?ehrady, které je vyhledáváno p?evá?ně rybá?i k ryba?ení a v letních měsících k rekreaci. V sou?asnosti mají Hartvíkovice rozvod elekt?iny, plynu, vody, telefonu. V roce 2013 byla dokon?ena stavba spla?kové kanalizace v obci zakon?ená ?istírnou odpadních vod. Ob?anskou vybavenost tvo?í dva obchody potravin a t?i restaurace. V letních měsících je v provozu autokemp Wilsonka. V obci je základní a mate?ská ?kola. Obnovení dětského h?i?tě u ?koly Obec Hartvíkovice na Vyso?ině znovu otev?ela dětské h?i?tě v areálu místní ?koly. Nové herní prvky na místě, kde u? kdysi h?i?tě stálo, ale kv?li svému ?patnému technickému stavu muselo byt zru?eno, vyu?ijí nejen ?áci p?ilehlé základní a mate?ské ?koly, ale i ostatní děti z obce a okolí. Na jeho vystavbu Hartvíkovicím p?ispěla Nadace ?EZ 85 tisíci korunami. Na obnoveném h?i?ti te? dětem slou?í ?ty?i moderní herní prvky v podobě lanové pyramidy, vahadlové a ?etězové houpa?ky a vě?ové sestavy. Děti na něm mohou trávit sv?j volny ?as o p?estávkách ve ?kole, v rámci dru?iny i v odpoledních hodinách se svymi rodi?i. Plocha je oplocená, ale p?ístupná v?em malym zájemc?m neomezeně. Na její vystavbu obec vynalo?ila celkem skoro 220 tisíc korun, rozpo?tu pomohl nada?ní p?íspěvek. Nadace ?EZ pomáhá budovat a rekonstruovat dětské a sportovní hrací plochy po celé ?eské republice od svého zalo?ení v roce 2002. Letos se poda?ilo otev?ít u? 400. takto podpo?ené Oran?ové h?i?tě. ?Vhodné lokality pro aktivní trávení volného ?asu dětí a mláde?e jsou nezbytnou sou?ástí ka?dé obce ?i města. Zájem znovu vybudovat h?i?tě v Hartvíkovicích jsme proto neváhali podpo?it a vě?íme, ?e se brzy stane vyhledávanym a oblíbenym místem dětí i rodi??,“ ?ekla Michaela ?emli?ková, ?editelka Nadace ?EZ. Tel: Více informací na www.nadacecez.cz. Aktuality obce b?e22 Nabídka práce úno26 Lodní doprava Dale?ická p?ehrada Autokemp Wilsonka Menu PRO OB?ANY Základní informace Zastupitelstvo obce územní plán Poskytování informací Vyhlá?ky, zákony Rozpo?et 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ú?ední deska Usnesení zastupitelstva 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Elektronická podatelna Registr oznámení "Kotlíková dotace" Ochrana, rizika a nebezpe?í SPOLKY, KLUBY, TURISTIKA UDáLOSTI V OBCI Z? a M? Hartvíkovice TJ Hartvíkovice SDH Hartvíkovice Fotogalerie SDH Autocamp Wilsonka Dale?ická p?ehrada Lodní doprava Zdravotnictví Zubní pohotovost Poliklinika Námě?? nad Oslavou Poliklinika T?ebí?-Léka?sky d?m, spol. s r.o. Nemocnice T?ebí? Léka?ská pohotovostní slu?ba - LPS Léka?i JE Dukovany Obecní knihovna Doprava, mapa 9. 4. Du?an Zítra: Darja obec je ?lenem mapa stránek prohlá?ení o p?ístupnosti u?ite?né odkazy Po?así Neděle Obla?no 15/3 °C Pondělí Polojasno a? obla?no s de??ovymi p?eháňkami 18/5 °C útery Zata?eno 8/1 °C St?eda Zata?eno 12/0 °C Náv?těvnost stránek 090913 ? 2017 OBEC HARTVíKOVICE, webmaster@hartvikovice.cz, Mapa stránek, Prohlá?ení o p?ístupnosti ANTEE s.r.o. - Tvorba webovych stránek, Redak?ní systém IPO

hartvikovice.cz Similar Website

Domain Site Title
obec-zhor.cz Obec - Obec Zho?
obec-zdarec.cz OBEC | obec ??áREC
zitovlice.cz Obec ?itovlice - Obec Pojedy
prysk.cz OBEC PRYSK | OBEC PRYSK
lipova.cz Obec Lipová | Obec Lipová
neslusa.sk Obec Neslu?a – Obec
zeletice.cz ?eletice obec
obeccervenka.cz Obec ?ervenka
oumoutnice.cz Obec Moutnice
obecradotin.cz Radotín obec
cechyobec.cz Obec ?echy
cakova.cz ?aková obec
kurima.eu Obec Kurima
barchov.cz obec Barchov
zbilidy.cz Obec Zbilidy
zelec.cz ?ele? obec
stefanova.sk Obec ?tefanová
jasenov.sk Obec Jasenov